Open mobile navigation

Dysgu pobl i ddiota – o Fangor i Frasil

Fel unrhyw fusnes call, mae’r diwydiant alcohol eisiau gwerthu mwy o’u diodydd i fwy o bobl. Dyma ni felly’n cael cip bach ar bwy mae’r cwmnïau diodydd mawr eisiau eu perswadio i ddiota’n fwy.

Merched

Yn hanesyddol, dyw merched ddim wedi yfed cymaint â dynion, ond mae hynny’n prysur newid. Yn ôl Molson Coors, “rhan hanfodol o dwf y diwydiant cwrw yn y dyfodol yw merched”. Mae Halewood Internationl yn dweud bod Lambrni yn “sefyll dros bopeth sy’n hwyl, hyfryd a benywaidd”, a Beam Suntory am i ni wybod mai “byd y merched yw hwn” a’i bod hi’n “amser Diota fel Dynes”.

Pobl ifanc

“Dydyn ni ddim yn targedu ein marchnata at neb o dan yr oedran yfed gyfreithiol, a fyddwn byth yn gwneud hynny,” meddai SAB Miller. Ar y llaw arall, wrth greu diodydd newydd maen nhw’n dweud bod “pobl wedi’u magu ar Pepsi a Coke, felly mae’r to ifanc yn hoffi pethau llawer mwy melys. Dyna rydym ni’n mynd amdano.”

Lleiafrifoedd ethnig

Welson ni ddim llawer o farchnata i garfanau ethnig arbennig yn y wlad yma, ond draw yn yr Unol Daleithiau mae’r fath farchnata yn fusnes mawr. Mae Heineken yn mynnu mai eu cwrw nhw yw’r “peth nesaf mewn cerddoriaeth a diwylliant Lladin” tra bod Molson Coors yn yn targedu dynion Latino yn eu 20au am eu bod nhw’n yfed 20% mwy o gwrw na dynion eraill o’r un oedran.

Y Byd sy’n Datblygu

I’r diwydiant alcohol, dyma’r wobr fwyaf oll. Biliynau o bobl, a llawer ohonyn nhw mewn gwledydd heb fawr ddim traddodiad o yfed alcohol. Dyma borfeydd gwirioneddol frasach! Dyw e ddim yn rhyfedd bod y cwmni diodydd Diageo yn dweud mai “Affrica o hyd yw’r prif gyfle i ni dyfu ein busnes cwrw rhagorol, ac ehangu gwirodydd”, na bod SAB Miller yn brolio bod ganddyn nhw gwrw digon rhad i drigolion slymiau Periw a digon crand i broffesiynolion ifanc Bogotá. 


Beth arall sydd gan y diwydiant diodydd i’w ddweud?


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf