Open mobile navigation

Cwmnïau alcohol yn ailgylchu hen ddadleuon y busnes tybaco

“Gadewch lonydd i ni”  yw neges y diwydiant alcohol i bobl fusneslyd, nawddoglyd sydd eisiau eu rheoleiddio’n dynnach. Mae’n bosibl eich bod chi wedi clywed rhai o’r un dadleuon gan gwmnïau tybaco yn ystod y degawdau diwethaf.

Marchnata i blant a phobl ifanc


"Mae’n rhaid i ni chwalu’r chwedl hon unwaith ac am byth fod gweld marchnata alcohol yn achosi i blant yfed. Mae gan y Deyrnas Unedig rai o’r rheolau llymaf eisoes i atal marchnata alcohol i blant neu mewn ffordd a allai apelio iddyn nhw."Portman Group, 2011


"Yn ystod yr holl flynyddoedd rwyf wedi’u treulio gyda Philip Morris, nid wyf erioed wedi clywed neb yn siarad am farchnata i bobl ifanc."Geoffrey Bible, cwmni tybaco Philip Morris, 1998

Hysbysebu a newid brandiau


"Er mwyn dylanwadu ar ddewis brandiau cwsmeriaid, dyna’r rheswm y mae cynhyrchwyr diodydd yn hysbysebu."Portman Group, 2008


"Perswadio ysmygwyr cynnyrch ein cystadleuwyr i newid i un o’n brandiau ni, a meithrin teyrngarwch y rhai sydd eisoes yn ysmygu un o’n brandiau ni, yw diben [hysbysebu]"RJ Reynolds Tobacco, 1984

Pris


"Mae’n destun pryder fod y Llywodraeth, yng nghanol dirwasgiad, pan fydd gwerthiant ac yfed alcohol ar drai, yn sôn am godi prisiau i bob cwsmer, ar adeg pan fydd llawer eisoes yn ei chael hi’n anodd cael deupen llinyn ynghyd."Jeremy Beadles, Cymdeithas Masnachu Gwin a Gwirodydd, 2009


"[Mae codi pris sigaréts] yn gwahaniaethu yn erbyn y rhai sy’n gallu ei fforddio leiaf. Byddai codi’r dreth ar dybaco yn costio biliynau o bunnoedd i’r llywodraeth…Dywedodd y Canghellor y byddai polisi’r llywodraeth ar dybaco’n lleihau ysmygu. Nid rôl y llywodraeth yw gorfodi pobl i roi’r gorau i ysmygu."Simon Clark, Forest, 2011)

Beth arall sydd gan y diwydiant diodydd i’w ddweud?


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf