Open mobile navigation
Cynnig cwrw di-alcohol i gefnogwyr Caerdydd

Cynnig cwrw di-alcohol i gefnogwyr Caerdydd

Y mis yma, buon ni’n trio perswadio selogion yr Adar Gleision bod gwerth mewn diod ddi-alcohol Does dim byd yn cyd-fynd fel cwrw a phêl-droed, nag oes? Peint neu ddau cyn y gêm, un yn ystod yr egwyl, yn frysiog. Ac wedi’r chwiban olaf, y dewis: adref, ynteu i’r dafarn i bwyso a mesur y ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Heb Gategori

Dydd Sant Ffolant ar y ddiod?

A ninnau ’mond wedi cyrraedd ail fis y flwyddyn, mae’r achlysuron lle mae disgwyl i ni yfed eisoes yn pentyrru. Noson Burns, y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, a rygbi’r Chwe Gwlad – mae’r diwydiant diodydd yn awgrymu i ni ddathlu’r rhain i gyd ag alcohol. Yn nesaf ar y rhestr mae Dydd Sant Ffolant, ac mae’n ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Heb Gategori
Addewid gwag?

Addewid gwag?

Yn 2011, gwnaeth nifer o gynhyrchwyr a gwerthwyr alcohol adduned gwirfoddol i beidio â hysbysebu eu diodydd ar bosteri tu allan o fewn 100m i ysgolion. Y cysylltiad rhwng faint o farchnata alcohol mae plant yn ei weld a pha mor gynnar maen nhw’n dechrau yfed oedd y rheswm dros hyn.  Mae ein hymchwil ni ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Heb Gategori
Colli pwysau gyda gwin?

Colli pwysau gyda gwin?

‘Gorfoleddwch, gwingarwyr!’ oedd cri’r Telegraph. ‘Y newyddion buon ni i gyd yn disgwyl amdano’ meddai’r Metro. Yn ôl pob sôn, mae astudiaeth newydd yn awgrymu bydd yfed gwin coch yn ein helpu ni i golli pwysau. Nawr, basai’n braf, efallai, pe bai hynny’n wir; ond dyw e ddim. Buodd sawl papur newydd yn uchel ei ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: UncategorizedUncategorized
Yfwch yn gyfrifol (ond plîs daliwch i yfed)

Yfwch yn gyfrifol (ond plîs daliwch i yfed)

  Mae’r diwydiant alcohol yn eithaf awyddus, meddan nhw, i ni i gyd ‘yfed yn gyfrifol’ – efallai i chi weld negeseuon o’r fath ar waelod hysbysebion alcohol, er enghraifft. Ond beth yw yfed cyfrifol? Un ddiod, cwpl o ddiodydd, neu ragor? Yn ôl y llywodraeth, ddylai merched ddim yfed mwy na 2-3 uned (tuag ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Ffordd o fywFfordd o fywFfordd o fywIechydIechydIechyd
Does dim digon o alcohol wrth y cae – Rhan 2

Does dim digon o alcohol wrth y cae – Rhan 2

  Rhag ofn eich bod chi’n tybio mai pêl-droed broffesiynol oedd unig ddiddordeb Budweiser, mae llefarwyr y brand, sy’n rhan o bortffolio  AB InBev, wedi cyhoeddi eu bod nhw  am “ddal hud gemau cynghrair y Sul, a drychafu’r sêr y gamp amatur bron i statws proffesiynol”. I’r perwyl yna, mae’r bragwyr yn gwahodd chwaraewyr rhan-amser i ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Heb Gategori
Hybysebu ger ysgolion – Rhan 2

Hybysebu ger ysgolion – Rhan 2

Yn anffodus, mae ein chwilwyr chwilfrydig yn dal i ddod o hyd i hysbysebion am alcohol tu allan i ysgolion – a hynny er gwaethaf addewid gan y cwmnïau diodydd mawrion i Lywodraeth Prydain yn 2011 na fydden nhw’n hysbysebu o fewn canllath i’r un ysgol. Dim yr un cwmnïau sy’n tramgwyddo bob tro – ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: PlantPlant
Gwybod y sgôr: Yfwch lai, mwynhewch fwy

Gwybod y sgôr: Yfwch lai, mwynhewch fwy

Mae neges syml i bawb sy’n meddwl mwynhau’r 6 Gwlad o’r wythnos yma ymlaen:  Yfwch lai, mwynhewch fwy Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael wedi tynnu sylw at sut mae gormod o’r ddiod gadarn yn gallu creu noson wael i chi, i’ch ffrindiau, ac i’r gwasanaethau brys sy’n gorfod tacluso ar eich ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Heb Gategori
Rhag ofn nad oes digon o ddiota wrth y cae pêl-droed

Rhag ofn nad oes digon o ddiota wrth y cae pêl-droed

Rhag ofn eich bod chi’n poeni nad oes digon o ymdrech i hybu diota o gwmpas camp y bêl gron, mae’r orsaf radio chwaraeon talkSPORT wedi cyhoeddi  bod “Carlsberg ar fin cryfhau eu cysylltiadau â phêl-droed” trwy gystadleuaeth i ddewis sylwebydd newydd o blith cefnogwyr y gêm. Bydd enillydd y “cyfle unwaith mewn oes” yn ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Big AlcoholBig AlcoholBig AlcoholBig AlcoholBig AlcoholChwaraeonChwaraeonChwaraeonChwaraeon
“Hacathon i daclo goryfed” a “gwydrau siâp tlysau ‘Dolig  i werthu mwy o wirodydd”

“Hacathon i daclo goryfed” a “gwydrau siâp tlysau ‘Dolig i werthu mwy o wirodydd”

Mae safonau dwbl y diwydiant alcohol yn fyw ac yn iach wrth i’r gorfforaeth wirodydd anferth Diageo – perchnogion Smirnoff, Johnny Walker a Captain Morgan – lansio dwy fentr newydd: y naill dros yfed llai a’r llall dros yfed mwy. Ar benwythnos 8-9 Tachwedd, bydd y cwmni’n cynnal hacathon, gan herio 60 o awduron côd ...

Gweld mwy:

Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf