Open mobile navigation

Rhag ofn nad oes digon o ddiota wrth y cae pêl-droed

Peoples PunditRhag ofn eich bod chi’n poeni nad oes digon o ymdrech i hybu diota o gwmpas camp y bêl gron, mae’r orsaf radio chwaraeon talkSPORT wedi cyhoeddi  bod “Carlsberg ar fin cryfhau eu cysylltiadau â phêl-droed” trwy gystadleuaeth i ddewis sylwebydd newydd o blith cefnogwyr y gêm. Bydd enillydd y “cyfle unwaith mewn oes” yn ymuno â thîm sylwebu talkSPORT mewn un o gemau’r Uwch-Gynghrair ar ddiwrnod ola’r tymor pêl-droed.

Wedi’i lansio gan Jeff Stelling ar talkSPORT, bydd y gystadleuaeth yn para tan fis Mai 2015, gyda newyddion a hysbysebion amdani ar yr orsaf. Caiff ei farchnata hefyd mewn tafarndai ac yn ystod gemau’r Uwch-Gynghrair.

Dywedodd Paul Morris, Rheolwr Bywiogi Brand a Nawdd Carlsberg: “Yn ogystal â rhoi ffordd unigryw i ni gysylltu â’n cwsmeriaid craidd, bydd e’n gyrru ymwybyddiaeth trwy’r wlad am frand Carlsberg a’n cysylltiadau cryf â phêl-droed, gynnwys ein statws fel Cwrw Swyddogol yr Uwch-Gynghrair a Thîm Lloegr.”

Categorïau: Heb Gategori
Blaenorol Nesaf

Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf