Open mobile navigation
Addewid gwag?

Addewid gwag?

Yn 2011, gwnaeth nifer o gynhyrchwyr a gwerthwyr alcohol adduned gwirfoddol i beidio â hysbysebu eu diodydd ar bosteri tu allan o fewn 100m i ysgolion. Y cysylltiad rhwng faint o farchnata alcohol mae plant yn ei weld a pha mor gynnar maen nhw’n dechrau yfed oedd y rheswm dros hyn.  Mae ein hymchwil ni ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Heb Gategori
Yfwch yn gyfrifol (ond plîs daliwch i yfed)

Yfwch yn gyfrifol (ond plîs daliwch i yfed)

  Mae’r diwydiant alcohol yn eithaf awyddus, meddan nhw, i ni i gyd ‘yfed yn gyfrifol’ – efallai i chi weld negeseuon o’r fath ar waelod hysbysebion alcohol, er enghraifft. Ond beth yw yfed cyfrifol? Un ddiod, cwpl o ddiodydd, neu ragor? Yn ôl y llywodraeth, ddylai merched ddim yfed mwy na 2-3 uned (tuag ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Ffordd o fywIechyd
Does dim digon o alcohol wrth y cae – Rhan 2

Does dim digon o alcohol wrth y cae – Rhan 2

  Rhag ofn eich bod chi’n tybio mai pêl-droed broffesiynol oedd unig ddiddordeb Budweiser, mae llefarwyr y brand, sy’n rhan o bortffolio  AB InBev, wedi cyhoeddi eu bod nhw  am “ddal hud gemau cynghrair y Sul, a drychafu’r sêr y gamp amatur bron i statws proffesiynol”. I’r perwyl yna, mae’r bragwyr yn gwahodd chwaraewyr rhan-amser i ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Heb Gategori
Hybysebu ger ysgolion – Rhan 2

Hybysebu ger ysgolion – Rhan 2

Yn anffodus, mae ein chwilwyr chwilfrydig yn dal i ddod o hyd i hysbysebion am alcohol tu allan i ysgolion – a hynny er gwaethaf addewid gan y cwmnïau diodydd mawrion i Lywodraeth Prydain yn 2011 na fydden nhw’n hysbysebu o fewn canllath i’r un ysgol. Dim yr un cwmnïau sy’n tramgwyddo bob tro – ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Diwydiant diodyddDiwydiant diodyddDiwydiant diodyddPlantPlant
Rhag ofn nad oes digon o ddiota wrth y cae pêl-droed

Rhag ofn nad oes digon o ddiota wrth y cae pêl-droed

Rhag ofn eich bod chi’n poeni nad oes digon o ymdrech i hybu diota o gwmpas camp y bêl gron, mae’r orsaf radio chwaraeon talkSPORT wedi cyhoeddi  bod “Carlsberg ar fin cryfhau eu cysylltiadau â phêl-droed” trwy gystadleuaeth i ddewis sylwebydd newydd o blith cefnogwyr y gêm. Bydd enillydd y “cyfle unwaith mewn oes” yn ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: ChwaraeonChwaraeon

Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf