Open mobile navigation
Cynnig cwrw di-alcohol i gefnogwyr Caerdydd

Cynnig cwrw di-alcohol i gefnogwyr Caerdydd

Y mis yma, buon ni’n trio perswadio selogion yr Adar Gleision bod gwerth mewn diod ddi-alcohol Does dim byd yn cyd-fynd fel cwrw a phêl-droed, nag oes? Peint neu ddau cyn y gêm, un yn ystod yr egwyl, yn frysiog. Ac wedi’r chwiban olaf, y dewis: adref, ynteu i’r dafarn i bwyso a mesur y ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Chwaraeon

Dydd Sant Ffolant ar y ddiod?

A ninnau ’mond wedi cyrraedd ail fis y flwyddyn, mae’r achlysuron lle mae disgwyl i ni yfed eisoes yn pentyrru. Noson Burns, y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, a rygbi’r Chwe Gwlad – mae’r diwydiant diodydd yn awgrymu i ni ddathlu’r rhain i gyd ag alcohol. Yn nesaf ar y rhestr mae Dydd Sant Ffolant, ac mae’n ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Uncategorized
Yfwch yn gyfrifol (ond plîs daliwch i yfed)

Yfwch yn gyfrifol (ond plîs daliwch i yfed)

  Mae’r diwydiant alcohol yn eithaf awyddus, meddan nhw, i ni i gyd ‘yfed yn gyfrifol’ – efallai i chi weld negeseuon o’r fath ar waelod hysbysebion alcohol, er enghraifft. Ond beth yw yfed cyfrifol? Un ddiod, cwpl o ddiodydd, neu ragor? Yn ôl y llywodraeth, ddylai merched ddim yfed mwy na 2-3 uned (tuag ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Big Alcohol
Haig Club – y bywyd braf mewn potel?

Haig Club – y bywyd braf mewn potel?

               Mae’r rheolau’n dweud na ddylai hysbysebion alcohol: (1) Awgrymu bydd alcohol yn gallu eich gwneud chi’n boblogaidd (2) Awgrymu bod alcohol yn arwain at lwyddiant cymdeithasol (3) Awgrymu bod llwyddiant unrhyw achlysur yn dibynnu ar alcohol (4) Cysylltu alcohol â llwyddiant rhywiol neu awgrymu bydd alcohol yn eich ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Diwydiant diodyddDiwydiant diodyddPlant
Dros ben llestri ar y ddiod gadarn ar ein gwyliau?

Dros ben llestri ar y ddiod gadarn ar ein gwyliau?

A ninnau yng nghanol tymor y gwyliau, mae arolwg gan Alcohol Concern o fwy na 500 o oedolion Cymru wedi dangos bod hanner ohonom yn dweud ein bod ni’n yfed alcohol bob dydd ar ein gwyliau. Mae mwy na thraean ohonom yn dweud ein bod ni’n cael pedair diod alcoholaidd o leiaf bob dydd byddwn ni ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: IechydIechydIechyd

Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf