Open mobile navigation
Cynnig cwrw di-alcohol i gefnogwyr Caerdydd

Cynnig cwrw di-alcohol i gefnogwyr Caerdydd

Y mis yma, buon ni’n trio perswadio selogion yr Adar Gleision bod gwerth mewn diod ddi-alcohol Does dim byd yn cyd-fynd fel cwrw a phêl-droed, nag oes? Peint neu ddau cyn y gêm, un yn ystod yr egwyl, yn frysiog. Ac wedi’r chwiban olaf, y dewis: adref, ynteu i’r dafarn i bwyso a mesur y ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Chwaraeon
Colli pwysau gyda gwin?

Colli pwysau gyda gwin?

‘Gorfoleddwch, gwingarwyr!’ oedd cri’r Telegraph. ‘Y newyddion buon ni i gyd yn disgwyl amdano’ meddai’r Metro. Yn ôl pob sôn, mae astudiaeth newydd yn awgrymu bydd yfed gwin coch yn ein helpu ni i golli pwysau. Nawr, basai’n braf, efallai, pe bai hynny’n wir; ond dyw e ddim. Buodd sawl papur newydd yn uchel ei ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Uncategorized
Rhybuddion iechyd ar boteli cwrw?

Rhybuddion iechyd ar boteli cwrw?

Mae grŵp traws-bleidiol o Aelodau Seneddol wedi galw’r mis yma am roi cymaint o wybodaeth am beth sydd mewn diodydd alcoholaidd ag sydd ar ddiodydd eraill a bwydydd. Er bod gwybodaeth am eu cynnwys (o ran braster, siwgr, halen ac ati) i’w chael ar y rhan fwyaf o fwydydd a diodydd sydd ar werth yn ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Yfed gartref

Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf