Open mobile navigation
Addewid gwag?

Addewid gwag?

Yn 2011, gwnaeth nifer o gynhyrchwyr a gwerthwyr alcohol adduned gwirfoddol i beidio â hysbysebu eu diodydd ar bosteri tu allan o fewn 100m i ysgolion. Y cysylltiad rhwng faint o farchnata alcohol mae plant yn ei weld a pha mor gynnar maen nhw’n dechrau yfed oedd y rheswm dros hyn.  Mae ein hymchwil ni ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Heb Gategori
Hybysebu ger ysgolion – Rhan 2

Hybysebu ger ysgolion – Rhan 2

Yn anffodus, mae ein chwilwyr chwilfrydig yn dal i ddod o hyd i hysbysebion am alcohol tu allan i ysgolion – a hynny er gwaethaf addewid gan y cwmnïau diodydd mawrion i Lywodraeth Prydain yn 2011 na fydden nhw’n hysbysebu o fewn canllath i’r un ysgol. Dim yr un cwmnïau sy’n tramgwyddo bob tro – ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Big AlcoholBig Alcohol
Haig Club – y bywyd braf mewn potel?

Haig Club – y bywyd braf mewn potel?

               Mae’r rheolau’n dweud na ddylai hysbysebion alcohol: (1) Awgrymu bydd alcohol yn gallu eich gwneud chi’n boblogaidd (2) Awgrymu bod alcohol yn arwain at lwyddiant cymdeithasol (3) Awgrymu bod llwyddiant unrhyw achlysur yn dibynnu ar alcohol (4) Cysylltu alcohol â llwyddiant rhywiol neu awgrymu bydd alcohol yn eich ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Ffordd o fyw
Cwmnïau alcohol yn torri addewid ar hysbysebu ger ysgolion

Cwmnïau alcohol yn torri addewid ar hysbysebu ger ysgolion

Yn ôl yn 2011, addawodd rhai o gwmnïau alcohol mwyaf Prydain na fydden nhw’n hysbysebu diodydd alcoholaidd o fewn 10 metr i ysgolion, fel rhan o Fargen Cyfrifoldeb Iechyd Cyhoeddus Llywodraeth Prydain. Ond roedd arolwg sydyn iawn gan Alcohol Concern yn ddigon i ddangos mor sigledig oedd yr addewid yna. Trwy gwta ddwy awr o ymchwil (gyda ...

Gweld mwy:
Sylwadau: 0 Categorïau: Heb Gategori
Nawdd cwmnïau alcohol i bêl-droed dan y lach gan Gary Lineker

Nawdd cwmnïau alcohol i bêl-droed dan y lach gan Gary Lineker

Prin fisoedd wedi i David Beckham gytuno i hybu wisgi Hague Club dros Diageo, mae un arall o fawrion pêl-droed Lloegr wedi lleisio ei bryderon am gymysgu chwaraeon ac alcohol. Mewn cyfweliad yng nghylchgrawn GQ, cafodd Gary Linker ei holi gan hen ddewin delwedd Llafur, Alastair Campbell, am ei farn ar nawdd gan gwmnïau alcohol ...

Gweld mwy:

Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf