Open mobile navigation

Alcohol a chlefyd y siwgr

Diabetes and alcoholMae 173,000 o bobl Cymru’n byw gyda chlefyd y siwgr, ac mae miloedd rhagor sydd naill yn byw gyda’r cyflwr heb ei wybod neu mewn perygl o ddatblygu clefyd y siwgr.

Gwyddon ni fod yfed yn drwm yn gallu cyfrannu at berygl datblygu clefyd y siwgr Math 2, sy’n digwydd pan na all y pancreas greu digon o inswlin neu mae’r corff yn methu ei ddefnyddio’n iawn. Mae yfed pump neu chwech diod alcoholaidd y dydd yn cynyddu’r perygl hyd at 75%.

Nid yw union effaith alcohol ar ddatblygiad clefyd y siwgr yn hollol glir. Mae cysylltiad rhwng goryfed dros amser hir a llid y pancreas – lle mae’r pancreas yn cael ei niweidio’n barhaol nes ei fod yn methu creu inswlin. Mae llid cronig y pancreas yn un o’r prif ffactorau peryglus ar gyfer clefyd y siwgr.

Mae yfed mwy na’r symiau canllaw hefyd yn gallu arwain at fagu pwysau oherwydd bod cymaint o galorïau mewn diodydd alcoholaidd; ac mae bod dros eich pwysau, ac yn enwedig magu braster o gwmpas canol y corff, yn cynyddu’r perygl i chi ddatblygu clefyd y siwgr Math 2.

Os ydych chi eisoes gyda chlefyd y siwgr ac yn defnyddio inswlin neu dabledi i’w reoli, gall alcohol fod yn beryglus gan ei fod yn gallu gyrru lefel siwgr eich gwaed yn rhy isel, gan greu hypoglycemia neu ‘heipo’. Gallwch chi leihau perygl heipo trwy beidio byth ag yfed ar fola gwag, profi lefel glwcos eich gwaed yn rheolaidd, ac cadw at y canllawiau wrth yfed. Cadwch olwg ar eich arferion yfed.

Darllenwch ein ffeithlen a dysgwch ragor am effeithiau alcohol ar eich iechyd.

Gwyliwch y fideo yma gan diabetes.co.uk


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf