Open mobile navigation

Alcohol a pancreatitis

PancreatitisY pancreas yw’r organ yn eich abdomen sy’n cynhyrchu’r ensymau mae eu hangen ar gyfer treulio bwyd, a hefyd inswlin, mae ei angen ar gyfer rheoli lefel siwgr y gwaed. Llid y pancreas yw pancreatitis.

Mae’n debyg alcohol yn cyfrannu’n fawr at bancreatitis acíwt a chronig, sy’n gallu bod yn gyflyrau hynod o boenus. Fel arfer, mae cleifion yn cael pwl acíwt o bancreatitis, ond wedyn gallan nhw gael pyliau pellach sy’n gallu arwain at bancreatitis cronig.

Mae yfed gormod o alcohol dros gyfnod o sawl blwyddyn fel arfer yn digwydd cyn i bancreatitis acíwt ddechrau, a dyw e ddim yn dod fel arfer o un pwl o yfed trwm. Mae symptomau acíwt yn cynnwys poen yn yr abdomen gyda salwch a chwydu.

Prif nodweddion pancreatitis cronig yw poen yn yr abdomen gyda dolur rhydd a cholli pwysau. Mae diabetes yn aml yn dod yn sgîl pancreatitis, oherwydd bod y pancreas sydd wedi llidio yn methu gwneud inswlin. Mae rhyw ffurf ar ddiabetes ar ryw draean o bobl sydd â phancreatitis.

Fel erioed, dylech chi geisio cyngor meddyg os oes gennych chi boen difrifol yn yr abdomen, rhag ofn bod unrhyw gyflyrau eraill yn achosi’ch symptomau.

Dysgwch ragor am sut mae alcohol yn effeithio ar eich iechyd.


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf