Open mobile navigation

Eich helpu chi i ffeindio diodydd di-alcohol gwerth eu hyfed

Buon ni’n profi llond silffoedd o gwrw, gwin a seidr, fel nad oes dim rhaid i chi

Mae ein hadolygiadau cwrwseidr a gwin ar gael nawr. Mae cwpl o wirodydd hyd yn oed…

 Bussinesmen toasting

Ydy “di-alcohol” yn meddwl nad oes dim alcohol o gwbl?

Wel, ydy a nac ydy. Mae llawer o bethau sy’n cynnwys rhyw fymryn o alcohol. Gall unrhyw fath o ffrwyth aeddfed neu sudd ffrwythau ffres ddechrau eplesu ac felly creu alcohol hyd at 0.5% neu hyd yn oed 1%.

Yn y wlad yma, mae rheolau’r Llywodraeth yn dweud:

  • I gael ei galw yn “ddi-alcohol”, rhaid i unrhyw ddiod beidio â bod yn fwy alcoholaidd na 0.05%. Dyma’r lle mae llawer o gyrfau di-alcohol yn eistedd

  • “Prin-eu-halcohol” (“low-alcohol”) yw’r term ar gyfer diodydd rhwng 0.5% ac 1.2%. Unwaith eto, mae hyn yn cynnwys sawl math o  gwrw, ac ambell seidr hefyd. Os byddwch chi’n lwcus, bydd cwrw yn y categori yma’n llai costus gan nad fydd y Trysorlys yn casglu toll arno

  • Ac yn y canol mae’r diodydd sydd wedi’u “dadalcoholeiddio”. 0.5% neu lai yw’r rhain, ond mwy na 0.05%. Mae’r categori yma fel arfer ar gyfer gwinoedd sydd wedi cael eu gwneud yn alcoholaidd cyn tynnu’r alcohol allan.

Yng ngweddill yr Undeb Ewropeaidd, mae cynhyrchwyr yn cael disgrifio unrhyw ddiod sy’n cynnwys 0.5% alcohol neu lai fel un “ddi-alcohol”.

 

 

 

 

 

 

 


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf