Open mobile navigation

Ein barn ar win di-alcohol

vineyard with ripe grapes in countryside at sunset

 

Does dim dwywaith amdani, mae gan winoedd di-alcohol enw gwael, ond ydy hynny ar fin newid?

Mae’n debyg bod creu gwin heb yr alcohol yn fwy o her na chreu cwrw o’r un fath. Am un peth, mae gan win arferol gryfder alcoholaidd llawer mwy na chwrw. Mae’r bwlch blas rhwng 14% a 0% yn un mawr i’w bontio.

Ond mae nifer gynyddol o winwyr yn mynd ati i weld os fedran nhw leihau’r alcohol heb ladd y ddiod. Mae mwy o winoedd di-alcohol yn cyrraedd y farchnad, ac mae eu hansawdd yn gwella, er nad pob tro!

Dyma’r rhai buon ni’n eu blasu, heb fod mewn unrhyw drefn arbennig…felly, chi sydd biau’r dewis!

Rydyn ni wedi nodi eu cryfder alcoholaidd – does dim byd dros 0.5% – a faint o galorïau sydd ynddyn nhw. I gael gwybod mwy am y calorïau mewn alcohol, sbïwch yma.

Coch

Gwyn

Rosé

Pefriog

Coch

Sainsbury’s Cabernet Sauvignon

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 48 (19 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Chwarae teg i Sainsbury’s. Maen nhw wedi mynd ati o ddifri’ i wella golwg eu gwinoedd prin-eu-halcohol. Buodd rhai o’u labeli yn eithaf salw ar hyd y blynyddoedd, ond mae’r diwyg newydd yma gydag aderyn trofannol ar gefndir o liwiau chwaethus yn awgrymu mai gwin o safon yw hwn. Mae’r rhan o ymdrech newydd, braf iawn ei gweld, gan nifer o gwmnïau i farchnata gwinoedd llai alcoholaidd fel diodydd byddai oedolion yn dewis eu prynu (yn lle rhai i fodloni arnyn nhw yn niffyg dim gwell).

Mae’r Cabernet Sauvignon newydd yma yn un o bedwar gwin 0.5% o dan y brand Taste the Difference mae’r archfarchnad yn ei roi ar eu cynnyrch gorau. Mae gweddill y teulu’n cynnwys Sauvignon Blanc, Chardonnay pefriog, a Merlot Rosé.

Fel pob tro, mae’n sicr mai’r coch oedd y mwyaf anodd ei wneud yn dda, a dyw hwn ddim cweit yn taro deuddeg. Mae ganddo liw da a rhyw arlliw o fwyar duon, a dyw e ddim yn dioddef o’r adflas sur sy’n difetha ambell win sydd wedi’i ddadalcoholeiddio. Yn anffodus, mae’n brin o swmp. Yn y bôn, mae’n denau.

Yn ein profiad ni, mae’n cyd-fynd yn dda gyda bwyd sbeisiog – o bosib am fod angen rhywbeth ychwanegol i roi tipyn o gic iddo. At ei gilydd, derbyniol heb fod yn syfrdanol.

Yn ôl i’r rhestr

Fre Merlot

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 70 (28 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Ar werth yn Asda, mae’r Merlot yma yn rhan o deulu o chwe gwin 0.5% o Ddyffryn Napa, Califfornia – perfeddwlad bröydd gwin yr Unol Daleithiau.

Fel mae’r gwneuthurwyr Gwindy Sutter Home yn esbonio, mae eu gwin coch nhw yn cael ei greu yr un modd ag unrhyw win arall, hyd at y cam olaf oll pan mae’r Côn Troelli rhyfeddol yn gwneud ei waith yn tynnu’r alcohol allan heb dynnu pob blas gyda fe.

Gwin coch go dda yw’r canlyniad – un cymhleth gyda lliw da, heb fod yn rhy felys, a chyda rhyw awgrym o fwyar duon. Mae diwyg y botel yn dda hefyd, gyda label sy’n gwneud iddo edrych fel gwin o safon. Fel pob gwin coch di-alcohol, byddwch chi’n gwybod o’r llymaid gyntaf nad yw o’r cryfder arferol, ond mae’n hawdd ei yfed yn rhydd rhag adflas afiach.

Tir phwynt allan o bump, meddwn ni.

Yn ôl i’r rhestr

Tesco Cabernet Tempranillo

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 133 (53 ymhob 100ml)

Sgôr: 2 o 5

davUn arall yw hwn wedi’i greu gan Félix Solís ar gyfer Tesco (ynghyd â’r gwyn a’r rosé uwchben).

Mae lliw da iddo, fel mwyaf duon. Ond mae’n annisgwyl o felys am win coch. Mae’r rhestr cynhwysion yn cynnwys sudd grawnwin a glyserin, sy’n cyfrannu at ei felystra, o bosib. Fel y gwyn o’r un gwindy dyw e ddim yn debyg iawn i win.

Roedd tipyn bach o hwn yn fwy na digon i ni. Os ydych chi’n chwilio am win coch di-alcohol da, gwell fyddai i chi fynd am Rawson’s Retreat.

Yn ôl i’r rhestr

Eisberg Cabernet Sauvignon

Cryfder: 0%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 52 (156 ymhob potel)

Sgôr: 3 o 5

AgfaPhotoDyw’r Almaen ddim yn enwog am winoedd coch o safon, ond rhoddon ni bob rhagfarn o’r neilltu a rhoi cynnig ar hwn.

Mae’r lliw yn weddol o dda a’r arogl yn bleserus. Mae blas hyfryd mwyaf duon arno, ond mae’r adflas braidd yn sur. At ei gilydd, mae’n well na gwin coch di-alcohol Sainsbury’s ond heb fod hanner cystal â’r Cabernet Sauvignon gan Rawson’s Retreat.

Yn ôl i’r rhestr

Rawson’s Retreat Cabernet Sauvignon

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml:  38 (113 ymhob potel)

Sgôr: 5 o 5

AgfaPhotoHeb os nac oni bai, hwn yw’r gorau o’r gwinoedd coch di-alcohol. A dweud y gwir, rydyn ni wedi cael cryn nifer o gochion alcoholaidd na ddôn nhw’n agos at safon hwn. Mae wir yn blasu fel Cabernet Sauvignon, ac mae ganddo liw coch dwfn sy’n pwysleisio’r blwch rhyngddo fe a, dyweder, gwin coch di-alcohol Sainsbury’s.

Cafodd y gwin hwn ei greu gyda chryfder alcoholaidd arferol ac wedyn tynnwyd yr alcohol allan. Mae hynny yn aml yn ddigon i ddinistrio’r blas, ond ddim yn yr achos yma. Beth bynnag maen nhw’n ei wneud i gael gwared ar yr alcohol heb ddileu pob pleser, mae Rawson’s Retreat yn ei wneud e’n dda.

Fel gwinoedd eraill Rawson’s Retreat, mae diwyg y botel, gyda llun o’r winllan, yn rhoi iddo olwg a gwedd gwin go-iawn; yn lle rhyw stwff di-alcohol rydych chi’n gorfod ei oddef yn niffyg dim arall.

Fel y Semillon Chardonnay, mae gan hwn gryn fantais dros lawer o’r gwinoedd eraill ar y tudalen yma, sef nad yw’n llwythog â siwgr. O ganlyniad, cymharol brin yw’r calorïau.

Yn ôl i’r rhestr

Sainsbury’s Red

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 66 (198 ymhob potel)

Sgôr: 3 o 5

cofNid hwn oedd ein ffefryn, ond dyw e ddim yn wael o gwbl. Mae’r label yn addo “blasau hyfryd cyrens duon ac aeron cochion”, ac mae awgrym o leiaf o’r rheini.

Gwin Almaenig yw hwn, ac fel llawer i win coch o ogledd Ewrop, mae ychydig yn rhy denau. Dyw e ddim agos at safon y Cabernet Sauvignon gan Rawson’s Retreat, ond bydden ni’n awgrymu i chi roi cynnig arno.

Yn ôl i’r rhestr

Torres Natureo Syrah

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 80 (240 ymhob potel)

Sgôr: 4 o 5

AgfaPhotoLansiwyd gwin gwyn di-alcohol cyntaf Torres yn 2008. Nid tan 2013 ymunodd coch a rosé â’r criw. Ddylen ddim synnu – anodd ar y naw yw gwneud gwin coch di-alcohol da. Yn ôl Miguel Torres Maczassek, dyfais chwyldroadol o’r enw’r Golofn Conau Troellog yw’r gyfrinach. Mae’n tynnu’r alcohol heb ddifetha’r blas, meddan nhw.

Yn yr achos yma, efallai fod rhywfaint o wirionedd yn hynny. Mae hwn yn edrych fel gwin, yn gwynto fel gwin, ac yn blasu bron fel gwin. Mae ganddo liw da ac awgrym o fwyar duon yn y blas. Ac yn ein profiad ni, mae’n cyd-fynd yn dda gyda spaghetti bolognese.

Yn ôl i’r rhestr

Gwyn

Delight Moscato

Cryfder: llai na 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 67 (27 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Mae’r teulu McGuigan yn tyfu grawnwin yn Ne Cymru Newydd ers 1880, pan ddechreuodd Owen McGuigan wneud gwin yno er mwyn ychwanegu at ei incwm fel ffermwr llaeth. Erbyn hyn, mae gyda nhw fwy na 60 o winoedd ac maen nhw’n allforio i 20 o wledydd.

Mae’r gwyn prin-ei-alcohol yma ymhlith eu gwinoedd mwyaf newydd, a rhaid cydnabod ei fod e gyda’r gorau yn y dosbarth 0.5%. Mae’n un o bâr gyda rosé, ac maen nhw ill dau wedi’u cyflwyno’n gampus. Mae’r dyluniad y ddwy botel yn gyrru’r meddwl yn syth i synfyfyrio am hafau hirfelyn tesog, picnics a barbeciws. Ac os sbïwch yn ofalus (gydag ysbienddrych neu beidio) ar y patrwm o ddail, blodau a phili-palod, mae wyneb yn dechrau ymrithio.

Mae’r Moscato yma braidd yn felys, a bydd rhaid i chi benderfynu drosoch eich hunan ydy e’n rhy felys i chi. Roedd rhai o’n panel profi wrth eu bodd; a rhai eraill yn awchu am rhywbeth mymryn yn sychach.

Mae’r gwyn a’r rosé ar werth ar hyn o bryd yn Marks & Spencer, wrth ochr Moscato pefriog Benjamin Truffer. £5 yw pris y ddau, sydd braidd yn ddrud, efallai, am win di-alcohol, ac mae’n amlwg bod y cynhyrchwyr yn anelu am ben ucha’r farchnad.

Yn ôl i’r rhestr

Sainsbury’s Sauvignon Blanc

ABV: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 53 (21 per 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Ynghyd â Cabernet Sauvignon, Chardonnay pefriog, a Merlot Rosé, mae’r Sauvignon Blanc newydd yma yn rhan o ymdrech gan Sainsbury’s i wella eu gwinoedd prin-eu-halcohol yn sylweddol.

Mae diwyg y botel yn gryn welliant o gymharu â labeli blaenorol eu gwinoedd llai alcoholaidd. O’r diwedd, mae fel pe bai’r siopau mawrion yn sylweddoli bod angen gwneud i winoedd llai-eu-halcohol fod yn fwy apelgar o dipyn, yn lle bod yn ddewis anfoddog i’r rhai sydd ar y wagen. 

Fel sy’n digwydd yn aml, roedd ein paneli profi yn methu cytuno ar y gwin yma, sydd ’mond yn dangos mai mater o chwaith yw blas! Yn ôl y broliant ar y botel, mae’r Sauvignon Blanc yma’n blasu fel afalau gwyrddion, ffrwythau’r pasiwn a grawnffrwyth. Dim dyna’r blasau gawson ni, er bod un person yn credu ei fod yn blasu fel seidr gellyg. Roedd rhywun arall bod ganddo adflas miniog fel gwin a’i fod yn teimlo’n weddol alcoholaidd.

Yn ôl i’r rhestr

Fre Chardonnay

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 60 (24 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Fel y gwin coch a’r rosé o’r un gwinllannoedd teuluol, mae’r Chardonnay yma i’w gael ar silffoedd Asda.  

Gwin yw hwn a’i wreiddiau’n ddwfn yn Nyffryn Napa, lle mae “awel oer a niwl yn gadael i’r grawnwin aeddfedu’n araf a chyson”. O ganlyniad, yn ôl y gwneuthurwyr Gwindy Sutter Home, mae’n rhoi i ni brofiad o “ flasau afalaidd hufennog” a “nodau sitrws cras”. Gormodiaeth yw honno, efallai, ond dyw hwn ddim yn win gwael o gwbl. Fel nifer o winoedd gwynion di-alcohol eraill, mae e braidd yn felys, ond dyw’r melystra ddim yn llethol o bell ffordd, ac mae’n llawn haeddu 3 allan o 5.

Yn ôl i’r rhestr

Tesco Sauvignon Blanc

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 125 (50 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

cofFel y coch islaw a’r rosé uwchben, mae gwin gwyn yma yn cael ei greu i Tesco gan Félix Solís, yn eu gwindy hanner ffordd rhwng Madrid a Grenada.

Yn anffodus, doedden ni ddim yn hoffi hwn hanner cymaint â’u rosé nhw. O ran ei liw, mae fe ychydig yn welw am Sauvignon Blanc (gyda lliw tebycach i berai, o bosibl). Mae hefyd yn felys iawn am Sauvignon Blanc. At ei gilydd, diod ffrwythaidd ddigon dymunol yw hi, ond dyw hi ddim yn agos iawn at win.

Yn ôl i’r rhestr

Eisberg Sauvignon Blanc

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 56 (168 ymhob potel)

Sgôr: 3 o 5

AgfaPhotoEisberg yw hen-dad-cu y gwinoedd di-alcohol. Yn hanu o’r Almaen, mae ar werth ym Mhrydain ers 1985. Efallai bydd rhai’n cofio’r hybyseb teledu ddigri’ yma o’r dyddiau cynnar.

Felly, ydy’r un gwreiddiol yn un o’r goreuon? Wel, mae’n sicr ei fod e wedi gwella ers y tro diwethaf i ni ei yfed, tua dechrau’r ganrif. Mae arogl neis arno fe, a blas ffrwythau pleserus – “gwsbers a blasau trofannol clasurol” yn ôl y broliant ar y botel.

Er hynny, dyw’r lliw ddim yn rhagorol – gwelw iawn am Sauvignon Blanc – a’r blas at ei gilydd yn eithaf tenau. Diod ysgafn ddigon dymunol os ydych chi’n chwilio am rywbeth sydd ddim yn rhy felys.

Yn ôl i’r rhestr

Rawson’s Retreat Semillon Chardonnay

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 30 (90 ymhob potel)

Sgôr: 5 o 5

AgfaPhotoYmhlith y gwinoedd gwyn di-alcohol, mae hwn o Awstralia yn sefyll ar ei ben ei hun. Mae ganddo liw melynaidd Semillon Chardonnay wedi’i aeddfedu mewn casgenni derw. Mae’n gwynto fel Chardonnay, ac mae’n rhagori ar nifer o’r gwinoedd ar y tudalen yma trwy beidio â bod yn annifyr o felys. Efallai mai dyna pam mai dim ond 12 o galorïau sydd ymhob 100ml. Does dim llawer o ddiodydd llai calorïog na hynny, ar wahân i ddŵr, efallai.

Mae ychydig o adflas sur, ond ar y cyfan, os ydych chi’n hoff o win gwyn ond am gadw draw o’r ddiod gadarn am dipyn, dyma’r ddiod i chi.

Fel pob un o winoedd Rawson’s Retreat, mae hwn yn cael ei gyflwyno’n dda mewn potel sy’n gwneud iddo edrych fel gwin o safon, gyda braslun bach annwyl o hen fwthyn y winllan, gyda’i do sinc, gafodd ei godi gan sylfaenydd y cwmni yn 1845.

Yn ôl i’r rhestr

Sainsbury’s White

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 60 (180 ymhob potel)

Sgôr: 2 o 5

davMae hwn yn rhagori ar nifer o’i gystadleuwyr trwy beidio â bod yn rhy felys. Ar y llaw arall, dyw e ddim yn debyg iawn i win. Sudd grawnwin yw’r blas cyntaf; daw’r awgrym cyntaf o win yn yr adflas. A bod yn onest, mae cwpl o winoedd gwyn eraill ar yr tudalen yma bydden ni’n eu dewis cyn hwn.

Yn ôl i’r rhestr

Torres Natureo Muscat

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 60 (180 ymhob potel)

Sgôr: 3 o 5

AgfaPhotoMae’r teulu Torres yn creu gwin yng ngogledd Sbaen ers 1870, pan benderfynodd Jaime a Miguel Torres Vendrell fynd i mewn i’r busnes diodydd. Pum cenhedlaeth yn nes ymlaen, maen nhw wrthi o hyd, gan ddod yn rhai o wneuthurwyr gwin mwyaf llwyddiannus Sbaen a’r byd.

Pan gafodd ei lansio yn 2008, Natureo gwyn oedd y gwin di-alcohol cyntaf o Sbaen. Yn ôl y cwmni, mae ganddo “aroglau swynol blodau gwynion a ffrwythau ffres”.Yn anffodus, dydyn ni ddim yn llwyr rannu eu brwdfrydedd. Mae’n win gweddol, ond ddim yn un o’r goreuon. Mae’n debyg i sudd grawnwin, gydag adflas finegraidd braidd. Allwn ddim rhoi mwy na 3 allan o 5 iddo.

Yn ôl i’r rhestr

Rosé

Delight Rosé

Cryfder: llai na 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 67 (27 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

Heb wamalu dim, rosé da yw hwn, a gwell o dipyn na sawl gwin pinc mwy alcoholaidd o dipyn. Os byddwch chi’n cynnal barbeciw yr haf yma, mae yna ddiodydd llawer gwaeth na hon gallwch chi eu dewis i olchi’r byrgyrs lawr y lôn goch. Mae lliw rosé da iddo a digon o’r ‘trwch’ mae gwinoedd fel arfer yn ei gael o’r alcohol ynddyn nhw. Mae hefyd fymryn yn befriog wrth gael ei dywallt, ac mae blas sitrws da sy’n torri trwy’r melystra.

Aeth ar werth yn ddiweddar yn Marks & Spencer ynghyd â gwyn o’r un fro. Maen nhw ill dau’n hanu o winllannoedd y teulu McGuigan yn Ne Cymru Newydd, sydd ymhlith rhai hynaf Awstralia. Gwinoedd gwych yr olwg ydyn nhw, ac mae’n braf gweld cynhyrchwyr yn gwneud ymdrech wirioneddol i greu diodydd llai alcoholaidd sy’n gwirioneddol ddenu’r cwsmer. Fel gyda’r gwyn, mae label y rosé yma yn cario patrwm diddorol o ddail, pili-palod a blodau sy’n ymrithio’n wyneb o edrych arno’n ddigon hir.

Yn ôl i’r rhestr

Sainsbury’s Merlot Rosé

ABV: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 53 (21 per 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Mwy na deng mlynedd wedi i Sideways ei alltudio i’r anialwch, mae Merlot yn ôl.

Mae’r Merlot Rosé yma yn rhan o ymdrech ddiweddar gan Sainsbury’s i wella’n sylweddol eu cynnig di-alcohol i gwsmeriaid – ymdrech sydd hefyd yn cynnwys Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, a Chardonnay pefriog, a phob un ohonyn nhw wedi’u brandio’n gelfydd gyda lliwiau cynnil ac aderyn trofannol pert, gan roi’r neges i’r byd a’r betws mai gwinoedd i’w cymryd o ddifri’ yw’r rhain.

Gwin coch yw Merlot fel arfer, ac mae grawnwin Merlot bron yn las. Sut daeth y gwin yma allan yn binc, felly? Yn debyg iawn i Zinfandel Gwyn, mae’r cyfan yn dibynnu ar faint mae’r crwyn bach glas yn aros yn y sudd gwyn – digon hir i roi arlliw rhosyn iddo, ond ddim digon i’w droi’n waetgoch.

O ganlyniad, mae gyda ni yma liw rosé perffaith. Mae blas ffrwythaidd da hefyd, ond, gwaetha’r modd, nid blas gwin mohono. At ei gilydd, diod hafaidd braf yw hi, ond ddim cweith cystal â’r Ganarcha Rosé gan Tesco.

Yn ôl i’r rhestr

Fre White Zinfandel

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 70 (28 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Y peth cyntaf i’w ddweud am Zinfandel Gwyn yw nad gwin gwyn mohono – rosé yw e. Gwin coch yw Zinfandel fel arfer, ond os na adewch chi grwyn coch y grawnwin yn y sudd yn rhy hir, fe gewch chi win mwy gwelw o dipyn. Rywbryd yn yr 1970au, dysgodd Gwinwyr Sutter Home yng Nghaliffornia y gallwch chi ei wneud e dipyn bach yn fwy melys hefyd os cadwch chi fe rhag eplesu’n llawn.

Mae Sutter Home yn dal i wneud Zinfandel Gwyn, a bellach maen nhw wedi gwneud un heb yr alcohol. Rosé dymunol, mymryn yn felys ond heb fod ormodol felly, yw hwn. Yn ôl y cynhyrchwyr, mae’n dda fel diod picnic. Rhaid i ni gytuno. Diod berffaith yw hi ar gyfer diwrnodau poeth a nosweithiau barbeciw.

Fel y gwin coch a’r gwin gwyn o’r un gwindy, fe gewch chi’r Zinfandel Gwyn yma yn Asda.

Yn ôl i’r rhestr

Tesco Ganarcha Rosé

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 145 (58 ymhob 100ml)

Sgôr: 4 o 5

davFel pob un o winoedd di-alcohol diweddaraf Tesco (gynnwys un coch ac un gwyn) mae’r rosé yma yn hanu o windy Félix Solís yn neheudir Sbaen. Mae’r cwmni’n creu gwinoedd yno ers 30 mlynedd a rhagor ac yn gyfrifol am ambell win rydych chi’n debygol o’i ’nabod yn dda.

Mae’r gwinllanwyr profiadol hyn yn tyfu eu grawnwin fwy na 1,000 metr uwchben lefel y môr, ac mae’r gwin sy’n dod ohonyn nhw yn cael ei ddad-alcoholeiddio trwy wyrth y Golofn Conau Troellog. Mae’r dechnoleg gymharol newydd hon i fod i dynnu’r alcohol allan o’r ddiod heb dynnu pob blas gyda fe.

Yn yr achos yma, mae’r conau wedi gwneud eu gwaith yn dda. Yn ein tyb ni, mae gan hwn flas ffrwythaidd braf iawn. Fel llawer rosé, mae fe braidd yn felys ond ddim yn ormodol felly. Os oes angen prawf ymarferol, gwagiwyd y botel yn eithaf buan yn ystod y profi. Felly rhaid bod rhywbeth yn hwn yn ein denu i ail-lenwi ein gwydrau. Rhoddwn sgôr o bedwar allan o bump.

O’r driawd hon gan Tesco, hwn sydd biau’r botel orau hefyd, gyda llun bach hyfryd o res o winwydd.

Yn ôl i’r rhestr

Sainsbury’s Rosé

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 65 (192 ymhob potel)

Sgôr: 3 o 5

davFel y coch o’r un siop, dyw hon ddim yn ddiod wael o gwbl. Mae’r broliant ar y botel yn dweud ei fod e’n cyd-fynd yn dda gyda bwydydd Asiaiadd sbeisiog. Yn ein profiad ni, mae hefyd yn dda ar gyfer barbeciw –  y lle mwyaf tebygol i’r rhan fwyaf ohonom yfed rosé wedi’r cwbl.

Mae lliw da iddo fe, ac er ei fod fymryn yn rhy felys dyw’r melystra ddim yn llethu’r blas. Mae Sainsbury’s rhoi iddo sgôr o 5 ar eu graddfa felystra o 1 i 9, ac mae hynny i’w weld yn eithaf agos ati.

Yn ôl i’r rhestr

Torres Natureo Rosado

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 60 (180 ymhob potel)

Sgôr: 4 o 5

AgfaPhotoLansiwyd Torres Natureo Rosado yn 2013 ynghyd â’r coch. Maen nhw ill dau wedi colli eu halcohol diolch i ddewiniaeth y Golofn Conau Troellog, sydd i fod yn ddull mwy addfwyn i ddadalcoholeiddio gwin.

Yn ein tyb ni, mae hwn yn gwynto fel mefus, sydd wastad yn ddechrau da! Mae ganddo liw rosé da hefyd. Os rhywbeth mae hwn braidd yn rhy sych am rosé, ond dyw hwnnw ddim o reidrwydd yn beth drwg o ystyried faint o’i gystadleuwyr sy’n dioddef o felystra gormodol.

Yn ôl i’r rhestr

Pefriog

Sainsbury’s Sparkling Chardonnay

ABV: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 19 (48 per 100ml)

Sgôr: 4 o 5

Mae grawnwin Chardonnay i’w gweld yn tyfu mewn gwinllannoedd ar draws y byd, ond fuodd hanes y gwin ddim yn fêl i gyd. Ar un adeg, roedd pobl yn methu cael digon o’r stwff. Yna, mwya’ sydyn, roedd e’n annioddefol o anffasiynol. Mae rhai yn bwrw’r bai ar y ddyddiadurwraig benchwiban Bridget Jones. Mae rhai eraill yn dweud bod gwinwyr wedi mynd dros ben llestri gyda’r sglodion derw, nes bod mwy o flas derw na grawnwin yn y gwin. P’un bynnag oedd y gwir reswm, byrhoedlog oedd amser Chardonnay yn yr anialwch ac mae pawb yn dwlu arno unwaith eto.

Mewn gwirionedd, trwy holl fympwyon ffasiwn, mae grawnwin Chardonnay wedi aros yn gynhwysyn hollbwysig mewn nifer o winoedd pefriog, gan gynnwys Champagne. Maen nhw hefyd i’w cael ar eu pennau eu hunain yn y gwin gwyn pefriog mae’r Ffrancod yn ei alw yn blanc de blancs (“gwyn o’r gwynion”) – a dyna’n union yw hwn.

O gofio’r cysylltiad â Champagne, does dim syndod bod rhyw naws Champenoise i’r gwin yma – mymryn o wynt burum a blas miniog, bron yn sur. Diod ar gyfer y rhai sy’n hoffi eu gwinoedd yn sych yw hwn. Mae damaid yn fwy melys na’r Chardonnay Pinot Noir Muscat gan Rawson’s Retreat, ond mae’n sychach o dipyn na phob un arall o’r gwinoedd pefriog ar y tudalen yma.

Yn ôl i’r rhestr

Echo Falls Infusion

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 64 (25 per 100ml)

Sgôr: 2 o 5

O ran y farchnad win ym Mhrydain, mae Echo Falls yn un o’r mawrion. Wedi’i lansio yn 2003, mae eu “gwinoedd di-lol, hawdd-eu-hyfed” wedi dod yn hynod boblogaidd mewn byr o dro, gan drechu nifer o gystadleuwyr mwy traddodiadol. Yn 2014, cyflwynon nhw nifer o Fruit Fusions gyda chryfder tua 9% neu 10%. Echo Falls Infusion yw eu diod 0% gyntaf. Yn anffodus dyw hi ddim yn un o’u goreuon.

Mae gwaith brandio a marchnata Echo Falls yn benigamp fel arfer, gan ymgysylltu â’u llu o ddilynwyr ar Facebook i gael cyngor ar ailwampio eu diodydd. Mae’n rhyfedd, felly, iddyn nhw ddylunio potel mor hen-ffasiwn yr olwg (a thamaid bach fel Babycham) yn yr achos yma.

O ran golwg y ddiod ei hunan, wedi’i thywallt, mae ei lliw melyn yn dweud bod hon yn bell o fod yn win. O ran ei blas, os ydych chi’n chwilio am ddiod felys ddymunol, gwnaiff hon y tro. Mae rhyw arogl sierbet arni, a blas tipyn bach fel Schloer neu Appletiser. Yn ôl y label, mae “wedi’i gymysgu â thrwythau te gwyrdd naturiol” ond roedden ni’n methu eu blasu nhw, mae’n ddrwg ’da ni ddweud.

’Ta waeth, does rhaid i chi ddilyn ein cyngor ni bob tro; ac os ydych chi eisiau rhoi cynnig ar Echo Falls Infusion, mae ar werth yn Morrisons a Sainsburys ac mae wedi cael ei adolygu’n ffafriol iawn gan gwsmeriaid ar Amazon.

Yn ôl i’r rhestr

Bees Knees Rosé

Cryfder: 0.0%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 68 (27 ymhob 100ml)

Sgôr: 3 o 5

Mae hwn yn un o’r ychydig ddiodydd cwbl ddi-alcohol gewch chi ymhlith y gwinoedd wrth siopa. Mae felly’n addas i’r rhai sydd am lwyrymwrthod (am ba reswm bynnag). Fel mae’n digwydd, mae hefyd yn iawn i lysieuwyr a figaniaid, ac felly’n ticio sawl bocs.

Mae Bees Knees wedi’i greu o sudd grawnwin sydd wedi eplesu ond nid i’r fath raddau nes troi’n alcoholaidd. Yn wahanol i nifer o’r gwinoedd ar y tudalen yma, dyw e ddim wedi cael ei greu fel diod alcoholaidd ac wedyn cael ei ddadalcoholeiddio – proses sydd weithiau’n tynnu llawer mwy na’r alcohol allan o’r gwin. Fel yr Echo Falls Infusion, ychwanegwyd ato hefyd flas te gwyrdd, er nad oedd y blas yna’n amlwg iawn i ni wrth ei brofi.

Mae siâp y botel a’r label Art Noveau yn ddeniadol iawn, gan awgrymu mai diod arbennig yw hon. Wedi’i thywallt, mae ganddi liw rosé da a digon o swigod sy’n para’n hir.

Does dim dwywaith amdani, diod felys yw hon. Ond roedd ein panel profi yn anghytûn a oedd y melyster yn ormod neu beidio. Bydd eisiau i chi benderfynu ar hynny drosoch eich hunan. Os gwinoedd sych sydd at eich dant fel arfer, dyw hwn ddim i chi, yn ôl pob tebyg. Os blasau canolig-felys sy’n tynnu dŵr o’ch dannedd, rhowch gynnig arno.

Prynon ni Bees Knees yn Morrisons, ac mae hefyd ar gael trwy Ocado.

Yn ôl i’r rhestr

Benjamin Truffer Sparkling Muscato

Cryfder: 0%

Calorïau ymhob potel: Wrthi’n aros gwybodaeth

Sgôr: 3 o 5

AgfaPhotoY muscato pefriog hwn oedd y gwin di-alcohol cyntaf i ni ei brofi, ac roedd e’n ddechrau eithaf addawol i’n taith. Mae ganddo ddigon o swigod, ac er nad oes yma frathiad miniog gwin pefriog sych da, mae’n bell o fod yn rhy felys.

Yn ôl yn 2012, dywedodd Jilly Goolden mai hon oedd ei “diod ddi-alcohol orau” a bod ganddi “arogl swynol te jasmin”. Fasen ni ddim yn mynd mor bell â hynny, ond, wedi’i hoeri’n dda ar ddiwrnod poeth, mae hon yn ddiod dderbyniol iawn.

Yn Marks and Spencer prynon ni fe, a hyd y gwyddom ni dyna’r unig siop sy’n ei werthu.

Yn ôl i’r rhestr

Eisberg Sparkling Blanc

Cryfder: 0%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 62 (186 ymhob potel)

Sgôr: 2 o 5

AgfaPhotoMae’r gwneuthurwyr yn disgrifio hon fel “diod befriog wedi’i gwneud o win di-alcohol”. Nid dyna’r ffordd i ennill ein ffydd. Ond mae lliw melyn da iddo, fel Chardonnay o gasgen dderw. Ac fel y rosé, mae’n dod mewn potel ddeniadol gyda chorcyn go-iawn.

Mae digon o swigod a dyw e ddim yn rhy felys. Fel eu Sauvignon Blanc, diod ysgafn ddymunol yw hon, ond dyw hi ddim yn debyg iawn i win.

Yn ôl i’r rhestr

Eisberg Sparkling Rosé

Cryfder: 0%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 66 (198 ymhob potel)

Sgôr: 3 o 5

Tymor y rosé yw’r hafAgfaPhoto. Felly, ai hwn fydd yn golchi’r stêcs i lawr yn eich barbeciw chi?

Mae ganddo liw da ac mae’n fyrlymog iawn. Mae gwedd y botel yn well o dipyn na diwyg arferol Eisberg, ac maen corcyn Champagne go iawn – peth bach sy’n gwneud i’r cyfan deimlo’n fwy arbennig rywsut.

O ran y blas, mae’n felys. Mêl, meddai rhai. Sierbet, meddai rhai eraill. Ond nid gwin. 

Os ydych chi’n awchu diod befriog binc, ewch amdani. Ond os ydych chi ar ôl gwin da, daliwch i chwilio.

Yn ôl i’r rhestr

Rawson’s Retreat Chardonnay Pinot Noir Muscat

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 30 (90 ymhob potel)

Sgôr: 4 o 5

AgfaPhotoPan brynwn ni win pefriog, mae fel arfer yn meddwl ein bod ni am ddathlu rhywbeth. Ond os ydych chi’n cadw draw o’r ddiod, a chithau’n cael gwahoddiad i briodas neu fedydd, mae’n fwy na thebyg mai â sudd oren y byddwch chi’n codi’r llwnc-destun wrth i bawb arall gael siampên.

Ond dim rhagor. Yn ôl Helen McGinn o’r Knackered Mother’s Wine Club, mae’r gwin bywiog yma yn “newid popeth”. Mae’n edrych yn dda, yn tywallt yn dda ac yn llawn swigod sy’n para. Dyw e ddim yn rhy felys chwaith.

Mae’n dod mewn potel wyrdd tywyll urddasol, gyda chorcyn pren go-iawn, gan wneud iddo deimlo fymryn yn fwy arbennig.

Rhaid cydnabod nad hwn yw gwin gwyn pefriog gorau’r byd, ond fe gawson winoedd alcoholaidd gwaeth o lawer mewn dathliadau ar hyd yn blynyddoedd. Mae’n bosibl bod dyddiau’r llwnc-destun sudd oren ar ben.

Yn ôl i’r rhestr

Sainsbury’s Sparkling

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 66 (198 ymhob potel)

Sgôr: 4 o 5

davMae hwn yn tywallt yn dda gyda digon o swigod sy’n para’n ddigon hir. Mae’r lliw ychydig yn welw ond mae’r blas yn dda. Mae tipyn o felystra ond dim gormod, a hwnnw’n cael ei gytbwyso gan ryw finiogrwydd fel Champagne. Yn ôl Sainsbury’s, ar raddfa o 1 i 9, mae gan hwn felystra o 4.

Fel gwin pefriog Rawson’s Retreat, daw hwn mewn potel dda o wydr gwyrdd tywyll gyda chorcyn pren traddodiadol, sy’n gwneud i’r cyfan deimlo’n fwy arbennig.

Yn ôl i’r rhestr

Tesco Finest Sparkling Chenin Blanc

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 158 (474 ymhob potel)

Sgôr: 1 o 5

AgfaPhotoPan lansiwyd gwinoedd di-alcohol newydd Tesco yn 2016, honnwyd eu bod nhw “bron cystal â’r peth go-iawn”. Mae’n anodd i ni gytuno.

Gwaith y gwinwr Hermias Hugo o Dde Affrica yw hwn. Mae fe i’w weld yn dipyn o giamster ar ei grefft, ond nid hwn yw ei waith gorau.

Mae’n tywallt yn dda gyda llwyth o swigod, ac mae ganddo liw hyfryd. Ond mae’n rhy nwyog a llawer rhy felys. Efallai mai dyna sy’n esbonio pam mae ganddo fwy na dwywaith y calorïau sydd yn rhai o’r gwinoedd ar y tudalen yma.

Mae’r corcyn plastig yn eithaf gwael hefyd, gan wneud i’r cyfan deimlo braidd yn rhad.

O’i blaid, gallwn ni nod ’fod e’n addas i lysieuwyr.

Yn ôl i’r rhestr

Tesco Finest Pinotage Blush

Cryfder: 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 158 (474 ymhob potel)

Sgôr: 3 o 5

AgfaPhotoI’r rhai sydd ddim yn hollwybodus am win, gallwn ni egluro mai rosé tywyll yw blush. Mae lliw hwn yn berffaith i blush, ac mae ganddo well blas na’r Chenin Blanc – hyfryd o ffrwythus. Mae’n gyforiog o swigod, ac mae’n felys heb fod yn ormod felly.

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth di-alcohol ffansi a llawn swigod, dylai hwn wneud y tro.

Fel y Chenin Blanc, mae’n iawn i lysieuwyr.

Yn ôl i’r rhestr

Nosecco

Cryfder: llai na 0.5%

Calorïau ymhob gwydryn 250ml: 70 (28 per 100ml)

Sgôr: 2 o 5

Gan fod prosecco yn dal ar y brig o ran gwerthiant gwinoedd pefriog ym Mhrydain, dylai fod cryn alw am ddiod debyg ond heb yr alcohol. Yn anffodus, os prosecco yw eich dewis ddiod, mae’n bosibl na fydd Nosecco yn taro deuddeg i chi.

Wedi’i gynhyrchu gan GCF yn ne-ddwyrain Ffrainc, daw mewn potel art-deco hyfryd. Mae’n ddiod fywiog gyda lliw da, ond mae cryn bellter rhyngddi hi a gwin. Os ydych chi’n chwiliol am rhywbeth ffrwythaidd neis gydag awgrym o flodau’r ysgall, efallai bydd hwn at eich dant. Fel arall, daliwch i chwilio.

Mae ar werth yn Sainsbury’s ac Asda.  

Yn ôl i’r rhestr

Freixenet

Cryfder: 0%

Calorïau: wrthi’n aros gwybodaeth

Sgôr: 3 o 5

O edrych ar yr amrywiaeth o winoedd di-alcohol sydd ar gael erbyn hyn, pefriog yw’r categori sydd i’w weld yn tyfu fwyaf. Ddylai hynny ddim ein synnu chwaith. Os yw diod fel arfer yn alcoholaidd, a chynhyrchwr yn ymdrechu i’w gwneud yn ddi-alcohol, mae angen rhywbeth arall – ychydig o fwrlwm, tipyn o sbeis – i lenwi’r bwlch.

Felly, mae gyda ni’r pâr newydd yma o winoedd gan Freixenet – gwyn a rosé – sydd wedi cyrraedd y silffoedd yn y wlad yma yn 2018 wrth i Tesco ehangu’r adran ddi-alcohol ragorol sydd i’w chael yn eu siopau mwy.  Yn hanu o Sbaen, mae ganddyn nhw ill dau ddigon o swigod, a’r rheini’n para’n ddigon hir.

Dyw’r blas ddim yn wael o gwbl. Dydyn nhw ddim yn rhy felys ac mae ganddyn nhw’r brathiad bach sydd gan winoedd pefriog dda. Yn ôl y disgwyl, mae’r rosé ychydig yn fwy melys na’r gwyn, ond nid yn ormodol felly. Does dim byd syfrdanol yma, ond os ydych chi’n chwilio am ddiodydd blasus i dorri syched, rhowch gynnig arnyn nhw.

Rhaid dweud bod y gwinwyr wedi gwneud cam gwag gyda’r poteli a’r labeli. Mae ganddyn nhw olwg seidr pefriog yn smalio bod yn win arno, yn hytrach na diwyg sy’n cyhoeddi gwinoedd o safon.

Yn ôl i’r rhestr


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf