Open mobile navigation

Yfwch yn gyfrifol (ond plîs daliwch i yfed)

Echo Falls 2

 

Mae’r diwydiant alcohol yn eithaf awyddus, meddan nhw, i ni i gyd ‘yfed yn gyfrifol’ – efallai i chi weld negeseuon o’r fath ar waelod hysbysebion alcohol, er enghraifft. Ond beth yw yfed cyfrifol? Un ddiod, cwpl o ddiodydd, neu ragor?

Yn ôl y llywodraeth, ddylai merched ddim yfed mwy na 2-3 uned (tuag un gwydraid o win) y dydd, a ddylai dynion ddim cael mwy na 3-4 uned (tuag un peint o gwrw cryf). A dylai pawb gymryd dau ddiwrnod yr wythnos, o leiaf, heb alcohol. Ond welwch chi byth mo’r wybodaeth yma mewn hysbysebion alcohol, na chwaith dim gwybodaeth am beryglon alcohol i’ch iechyd .

Mae dweud wrthyn ni am ‘yfed yn gyfrifol’ yn rhoir’c yfrfifoldeb arnon ni’r yfwyr i’n ‘rheoli ein hunain’. Mae’n pwysleisiio, os bydd problemau’n dod o yfed, mai arnon ni mai’r bai i gyd, nid ar y cynnyrch na’i gynhyrchwyr. Darllenwch ragor yma.

Categorïau: Heb Gategori
Blaenorol Nesaf

Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf