Open mobile navigation

Gair i gall 1

Yfwch a meddyliwch mewn unedau. Cofiwch faint gallwch chi ei yfed yn saff

GAIR I GALL


Barn tip
1

Gair i gall 2

Cadwch ddyddiadur yfed – bydd yn eich helpu i ddeall eich patrwm yfed

GAIR I GALL


Barn tip
2

Gair i gall 3

Ymlaciwch – mwynhewch ddiod yn araf deg. Does dim rhaid i chi fod yn rhan o bob rownd

GAIR I GALL


Barn tip
3

Gair i gall 4

Rhowch gynnig ar ddiodydd di-alcohol neu llai eu halcohol

GAIR I GALL


Barn tip
4

Gair i gall 5

Dyw pawb ddim yn yfed alcohol. Does dim byd anghwrtais am wrthod diod

GAIR I GALL


Barn tip
5

Gair i gall 6

Cymerwch ddiwrnod neu ddau heb alcohol bob wythnos

GAIR I GALL


Barn tip
6

Gair i gall 7

Ceisiwch fwyta rhywbeth cyn yfed, ac, os yw’n bosibl, tra byddwch chi’n yfed

GAIR I GALL


Barn tip
7

Gair i gall 8

Gofynnwch am gymorth os ych chi’n credu ‘bod chi’n yfed gormod – does dim cywilydd codi’r mater

GAIR I GALL


Barn tip
8

Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf