Open mobile navigation

Beth yw’r peth gorau i’w wneud?

teenagers drinking in the parkOs oes gennych chi blant, neu os ydych chi’n gweithio gyda phlant, byddwch chi eisiau eu cadw nhw’n saff rhag cael gormod o alcohol, a rhag dechrau yfed yn rhy ifanc. Dyma ychydig o gynghorion ar sut i helpu plant a phobl ifanc i osgoi’r peryglon.

Plentyndod heb alcohol yw’r ffordd orau i ddechrau bywyd. Ddylai plant dan 15 ddim oed yfed alcohol o gwbl – dyw eu cyrff ddim yn ddigon aeddfed i’w brosesu’n iawn

Efallai fod rhoi gwin wedi’i gymysgu â dŵr yn teimlo’n Gyfandirol, ond does dim tystiolaeth ei fod yn arwain at lai o broblemau alcohol iddyn nhw’n nes ymlaen

Yn yr un moddi, peidiwch â thybio bydd rhoi alcohol i bobl ifanc gartref yn eu cadw nhw rhag mynd allan i feddwi gyda’u ffrindiau – y dystiolaeth yw bod plant sy’n cael alcohol garterf yn fwy tebygol o geisio ei gael mewn llefydd eraill hefyd

Mae plant yn ymateb yn dda i reolau call – rhai maen nhwthau’n eu deall a chithau’n cadw atyn nhw  

Os bydd rhieni’n defnyddio alcohol yn gyfrifol, mae’n fwy tebygol y bydd y plant yn yr un fath – ydy eich ymddygiad chi yn dweud wrth eich plant mai alcohol yw’r unig ffordd i ymlacio?

Dyw e byth yn rhy gynnar i drafod alcohol gyda’ch plant – fyddan nhw ddim gwell o aros yn anwybodus

Byddwch yn onest am faint rydych chi’n ei yfed a pham – mae plant yn effro iawn i ragrith

Eisiau gwybod mwy? Cewch chi ddarllen cynghorion Prif Swyddog Meddygol Cymru ar alcohol a phlant.

Efallai y bydd y ffilm fer hon o Awstralia yn rhywbeth i chi gnoi cil arno hefyd.


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf