Open mobile navigation

contentimg-sport-w

Peidiwch â gadael i’r ddiod ddifetha’r canlyniad

P’un os dych chi’n gwylio wrth y cae, yn y dafarn, neu ar y soffa; neu’n cymdeithasu yn eich clwb chwaraeon lleol, mae chwaraeon ac alcohol yn mynd law yn llaw yn aml.

Mae llawer ohonom ni’n hoff o gael ambell ddiod wrth gefnogi ein tîm, ond mae’n hawdd iawn mynd dros ben llestri wrth wylio prynhawn o chwaraeon, gan adael uchafbwyntiau’r gêm yn frith gof niwlog.

I’r rhai ohonom ni sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon, mae alcohol weithiau’n rhan fawr o fywyd cymdeithasol ein clwb neu’n tîm lleol. Ond hyd yn oed y diwrnod wedyn, gall goryfed ddifetha’r canlyniad i chi a’ch tîm, gan eich gadael yn swrth, sychedig, ac yn perfformio’n wael ar y cae.

Gair i gall am sut i fwynhau diod a’r gêm i gyd

  1. Pwyllwch, ac yfwch ddiodydd di-alcohol weithiau yn lle rhai alcoholaidd.
  2. Os byddwch chi’n yfed mewn rowndiau gyda ffrindiau neu gyd-chwawaewyr, mae’n hawdd yfed mwy nag roeddech chi’n ei fwriadu. Penderfynwch drosoch chi eich hunan faint rwych chi am ei yfed a chofiwch ei bod wastad yn iawn gwrthod cynnig o ddiod alcoholaidd.
  3. Peidio ag yfed mwy nag 14 uned yr wythnos yw’r peth saffaf, er mwyn cadw’r peyglon i dy iechyd mor isel â phosibl. Os byddi di’n yfed cymaint ag 14 uned yr wythnos, gorau oll i ti eu cymryd nhw dros 3 diwrnod neu ragor. Os byddi di’n cael sesiwn yfed trwm neu ddwy, bydd mwy o berygl marwolaeth, afiechydon, a damweiniau ac anafiadau.
  4. Os wyt ti’n trio yfed llai, cymryd ychydig o ddyddiau di-alcohol bob wythnos yw un ffordd dda i’w wneud e.

Dysgwch fwy am unedau drwy ddefnyddio’n teclyn cyfrif diodydd


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf