Open mobile navigation

Ydy’ch tîm chi’n barod i hybu yfed yn iach?

DRINKWISE WALES, CARDIFF, 21/10/2012

Prin yw’r pethau yng Nghymru sy’n uno pobl, eu cyffroi a’u tynnu at ei gilydd gymaint â chwaraeon. Os ydyn ni’n dathlu buddugoliaeth neu’n rhannu siom ar ôl colli, mae alcohol yn aml yn chwarae rhan fawr. Ond os yw yfed yn mynd dros ben llestri, hawdd iawn yw hi i glwb golli ei enw da clwb fel canolfan i deuluoedd a’r gymuned.

Mae clybiau chwaraeon cymunedol yn gallu newid rheolau’r gêm wrth feddwl am alcohol – trwy newid arferion y clwb fel nad yw alcohol yn chwarae rhan mor amlwg, a gwneud eich clwb yn lle iachach a mwy diogel i chwaraewyr, aelodau, teuluoedd a chefnogwyr fel ei gilydd.

Un cam allweddol mae nifer o glybiau wed’i gymryd yw sgrifennu polisi ffurfiol ar werthu alcohol a’i yfed. Mewn arolwg gan Alcohol Concern o glybiau chwaraeon yng Nghymru, dywedodd 3 ymhob 5 o glybiau eu bod nhw’r credu bod polisi alcohol yn syniad da i’r clwb. Dyma rai’r rhesymau roddodd pobl i ni:

  • “Mae’n rhoi tipyn o reolaeth”
  • “Yna, gallwch chi ddangos yn glir yr beth rydych chi’n ei ddisgwyl gan aelodau o ran ymddygiad cymdeithasol”

Mae rhai pobl yn poeni bydd polisi sy’n arwain at lai o yfed hefyd yn arwain rhai aelodau i adael, ac yn lleihau’r arian sy’n dod i’r clwb trwy’r bar. Mewn gwirionedd, mae mabwysiadu polisi alcohol a chadw ato yn gallu dod â nifer o fanteision:

  • Creu awyrgylch cymdeithasol mwy diogel, cyfeillgar a chroesawgar, gan ddenu mwy o deuloedd a phlant, a chwaraewyr newydd sydd eisiau clwb lle nad oes dim pwysau arnyn nhw i yfed
  • Gwell perthynas rhwng y clwb y gymuned leol, yn cyngor lleol, a’r heddlu – os oes llai o yfed yn digwydd yn eich clwb, bydd llai o helyntion 
  • Mwy o refeniw i’r wrth i fwy o bobl ymuno. Mae rhai clybiau hefyd, er eu bod nhw’n gwerthu llai o alcohol, yn gwneud yn iawn am hynny trwy werthu mwy o ddiodydd di-alcohol a bwyd.

 Bachwch gopi o’ch hesiampl o bolisi alcohol i glybiau chwaraeon i weld ydy’ch clwb chi yn gallu gwneud rhywbeth tebyg

Lledwch y gair â phosteri am ddim i’ch adeilad neu’ch ystafell wisgo


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf