Open mobile navigation

Alcohol a’ch iechyd

cardiogram - drinkwisewalesMae’n debyg eich bod chi’n gyfarwydd â sut mae alcohol yn effeithio’n syth bin ar arnoch chi – pethau fel:

  • colli swildod

  • penderfyniadau gwael

  • siarad yn aneglur

  • methu cofio pethau

  • salwch/chwydu.        

Ond mae yna hefyd oblygiadau hir-dymor i oryfed. Er bod yn rhain, yn aml, yn difrifol ac weithiau’n farwol, gallan nhw aros yn gudd.

Mae astudiaethau wedi dangos cysylltiad rhwng alcohol a mwy na 60 o afiechydon, gan gynnwys clefyd yr afu , canser, gwendid yr esgyrn, doluriau’r stumog, pwysau gwaed uchel, strôc a dementia.

Cliciwch ar y dolenni yma i ddysgu mwy am yr effeithiau negyddol posibl sy’n dod o yfed yn rhy drwm:

 

 


Bwletin newyddion

Tanysgrifwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf